Производителят не бе намерен!

Производителят не бе намерен!